Loading... Loading...

Τραυματολογία

Η σύγχρονη ορθοπεδική του τραύματος περιλαμβάνει την διάσωση της άρθρωσης και την θεραπεία τόσο της κάκωσης των οστών (κατάγματα - διαστρέμματα) όσο και την κάκωση των μαλακών μορίων (μυών, τενόντων, συνδέσμων, αγγείων, νεύρων). Το ορθοπεδικό τραύμα είναι περίπλοκο και οι χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης εξελίσσονται ραγδαία, με συνεχή δημιουργία νέων υλικών οστεοσύνθεσης. Η μη σωστή αντιμετώπιση ακόμα και του μικρότερου τραύματος είναι ικανή να οδηγήσει σε πτωχά αποτελέσματα και απαιτείται γνώση και εμπειρία προκειμένου να γίνουν γρήγορα οι σωστές αποφάσεις.


Κατάγματα Άνω Άκρου

Το χέρι και γενικότερα το άνω άκρο επιτελεί τις πλέον απαραίτητες λειτουργίες για την καθημερινή ζωή του ανθρώπου και αυτή η συνεχής δραστηριότητα καθιστά το άνω άκρο ευάλωτο σε κακώσεις. Τα κατάγματα και οι κακώσεις των μαλακών μορίων εντοπίζονται στον ώμο, στον βραχίονα και τον αγκώνα, στο αντιβράχιο και την πηχιοκαρπική άρθρωση και στο χέρι. Αυτές οι κακώσεις απαιτούν την άμεση και σωστή θεραπεία γιατί η πλημμελής αντιμετώπιση οδηγεί σε δυσκαμψία των αρθρώσεων και σημαντική αναπηρία.

Τα κατάγματα των άνω άκρων μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε συντηρητικά (χωρίς εγχείρηση) είτε χειρουργικά, εφόσον απαιτείται και χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά όπως πλάκες και βίδες ή ενδομυελικοί ήλοι.


Κατάγματα Ισχίου

Τα κατάγματα στο άνω τμήμα του μηριαίου συμβαίνουν συνήθως μετά από πτώση είτε μετά από άσκηση βίας στο εξωτερικό μέρος του ισχίου. Η οστεοπόρωση αλλά και άλλες παθήσεις που αδυνατίζουν το οστό καθιστούν αυτά τα κατάγματα συχνότερα, ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα. Τα συμπτώματα είναι ο πόνος στην περιοχή του ισχίου και αδυναμία κινήσεως. Αυτά τα κατάγματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Αυτά όπου το κάταγμα είναι αμέσως πιο κάτω της κεφαλής του μηριαίου και αποκαλούνται υποκεφαλικά και αυτά που είναι χαμηλότερα, στην περιοχή των τροχαντήρων και αποκαλούνται διατροχαντήρια.

Η θεραπεία αυτών των καταγμάτων είναι κατά κανόνα χειρουργική. Τα υποκεφαλικά κατάγματα των νέων ασθενών αντιμετωπίζονται συνήθως με μεθόδους όπου καταβάλλεται προσπάθεια διάσωσης της κεφαλής και γίνεται οστεοσύνθεσης του κατάγματος. Ωστόσο αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τον κίνδυνο νεκρώσεως της κεφαλής και η απόπειρα διασώσεως της κεφαλής σε μεγαλύτερα άτομα έχει λίγες πιθανότητες επιτυχίας. Για αυτό είναι προτιμότερο να αντικαθίσταται η μηριαία κεφαλή με μια πρόθεση και γίνεται οστεοσύνθεση (ημι-αρθροπλαστική) που επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς αλλά και την αποφυγή πολλών άλλων επιπλοκών.

Αντίθετα, τα διατροχαντήρια κατάγματα αντιμετωπίζονται πάντοτε με οστεοσύνθεση και προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, με μεγάλη επιτυχία.


Κατάγματα της Πυέλου

Η πύελος αποτελείται από τα λαγόνια οστά και το ιερό, μαζί με τον κόκκυγα. Τα κατάγματα αυτής της περίστασης είναι αποτέλεσμα βίαιου τραυματισμού και συνοδεύονται συνήθως και από άλλες κακώσεις. Η αντιμετώπιση τους γίνεται πάντοτε στο νοσοκομείο και απαιτείται άμεση εισαγωγή και εκτίμηση. Η καθυστερημένη αντιμετώπιση αυτών των κακώσεων μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα.

Η θεραπεία αυτών των καταγμάτων είναι σύνθετη και εξατομικευμένη ανάλογα με το είδος της κακώσεως. Γενικά, απαιτείται μεγάλος χρόνος αποκατάστασης αυτών των κακώσεων.


Κατάγματα Κάτω Άκρου

Πέραν από τα κατάγματα του ισχίου που αποτελούν ξεχωριστή οντότητα, κατάγματα μπορούν να υποστούν το μηριαίο όπως και το γόνατο, η κνήμη, η ποδοκνημική άρθρωση και ο άκρος πόδας. Άλλα εξ αυτών των καταγμάτων αντιμετωπίζονται συντηρητικά και άλλα χειρουργικά. Ειδικότερα τα κατάγματα που αφορούν τις αρθρώσεις του γόνατος και της ποδοκνημικής απαιτούν χειρουργική θεραπεία, καθ’ ότι εάν υπάρχει ανωμαλία στις αρθρούμενες επιφάνειες, τότε αναπτύσσεται πρώιμη οστεοαρθρίτιδα και καταστροφή της αρθρώσεως. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ο έντονος πόνος και η δυσλειτουργία που καθιστούν δύσκολη την καθημερινότητα του ασθενούς.

Για την αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οστικές πλάκες με βίδες αλλά και ενδομυελικοί ήλοι ή εξωτερικές συνθέσεις.


Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης

Τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης είναι σοβαρές κακώσεις. Μπορούν να είναι αποτέλεσμα κάποιου ατυχήματος ή να οφείλονται στην οστεοπόρωση και προσβάλλουν συνήθως τις γυναίκες και συμβαίνει με σχετικά μικρή βία. Η αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Γενικά, τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης μετά από τραυματισμό απαιτούν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και χρήση ειδικών τεχνικών και υλικών. Τα κατάγματα οστεοπορωτικής αιτιολογίας αντιμετωπίζονται συνήθως συντηρητικά και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις απαιτείται παρέμβαση.